Det finnes mange forskjellige grener innen sporten «klatre», og man kan klassifisere disse bl.a. etter metode eller etter terreng. Sorterer man etter metode skiller man hovedsakelig mellom to typer klatring: friklatring og teknisk klatring.

En guide til deg som liker å klatre

Friklatring er en gren innen klatre sporten hvor klatreren beveger seg klatrevertikalt oppover kun ved bruk av sine egne kroppsdeler (hender, føtter osv.). Friklatring forveksles ofte med soloering, eller frisoloering, tross i at man i soloering klatrer fullstendig utstyr, mens man i friklatring har tau og sikringsutstyr for å sikre eventuelle fall. Det finnes flere varianter av friklatring, bl.a. tradisjonell fjellklatring, sportsklatring og buldring.

Tradisjonell fjellklatring er klatring på fjell eller tilsvarende bratt terreng, vanligvis med bruk av utstyr som kiler og kamkiler ettersom man ikke benytter ferdigplasserte bolter eller andre menneskeskapte steder å feste sikringene i. Kilene settes f.eks. i sprekker i fjellet, eller andre steder hvor man kan klatre med «naturlige sikringer»: sikringer kan også festes i trær, steiner eller utspring i fjellet.

Sportsklatring er klatring på tilrettelagte vegger for å klatre, enten disse er utendørs eller innendørs. Veggene er ofte boltet – dette er dermed en lettere form for klatring enn friklatring som derfor krever mindre kunnskap og utstyr. Kanskje av den grunn er dette den mest utbredte formen for klatring i Norge.

Buldring er klatring på store steiner og blokker uten tau eller annen form for sikring og utstyr.

Teknisk klatring bruker tekniske hjelpemidler, f.eks. bolter, kiler og stiger festet til bolter, og er særlig benyttet i vegger som er for vanskelige til friklatring enten pga. vanskelig forhold som snø og vann, eller pga. manglende formasjoner i fjellet. Et eksempel på en kjent gren innen teknisk klatring er «Via Ferrata», en klatre sti med faste sikringer, wire, trinn, stiger, bøyler osv. Denne klatre metoden lar også uerfarne og nybegynnere smake på livet som «klatrer», ofte ved guidede turer som Trollstigen i Odda.

Andre former for klatring i terreng er bl.a. treklatring, caving (klatring i grotter og huler), klippeklatring, alpinklatring og isklatring.